TV& VIDEO

bão Fung-Wong

Bão Fung-Wong đổ bộ vào Trung Quốc

Bão Fung-Wong đổ bộ vào Trung Quốc

Cơn bão Fung-Wong đã đổ bộ vào phía Đông tỉnh Chiết Giang của Trung Quốc tối 22/9, kéo theo mưa to gió lớn.