Báo Hà Nội Mới

Báo Hà Nội mới kỷ niệm 60 năm ra số đầu tiên

Báo Hà Nội mới kỷ niệm 60 năm ra số đầu tiên

VTV.vn - Hôm nay, báo Hà Nội mới kỷ niệm 60 năm ngày ra số báo đầu tiên (ngày 24/10/1957 - 24/10/2017).