TV& VIDEO

bảo hiểm thông minh

Học sinh lớp 12 sáng tạo mũ bảo hiểm thông minh

Học sinh lớp 12 sáng tạo mũ bảo hiểm thông minh

VTV.vn - Nhằm hạn chế người uống rượu bia điều khiển phương tiện xe máy, một học sinh lớp 12 ở TT-Huế đã sáng tạo chiếc mũ bảo hiểm có khả năng tích hợp với điện của xe máy.