TV& VIDEO

báo hiếu cha mẹ

“Những người con hãy sống thiện, tốt để báo hiếu cha mẹ”

“Những người con hãy sống thiện, tốt để báo hiếu cha mẹ”

VTV.vn - Đại đức Thích Pháp Minh, ủy viên ban Hoằng Pháp Trung ương GHPG Việt Nam đã chia sẻ trong dịp lễ Vu Lan, những người con hãy sống thật tốt, thiện để báo hiếu cha mẹ.