TV& VIDEO

báo hiếu

Ý nghĩa của bông hồng cài áo dịp lễ Vu Lan

Ý nghĩa của bông hồng cài áo dịp lễ Vu Lan

VTV.vn - Cài hoa hồng lên ngực áo là một nghi lễ mỗi mùa Vu Lan báo hiếu. Song ý nghĩa thật sự của bông hồng cài áo là gì có thể chưa nhiều người được biết.