báo hiếu

Ba con trai bất hiếu, ruồng rẫy mẹ già, đẩy ra đường giữa đêm lạnh

Ba con trai bất hiếu, ruồng rẫy mẹ già, đẩy ra đường giữa đêm lạnh

Mang nặng đẻ đau chín tháng mười ngày, mấy mươi năm nuôi con khôn lớn, lúc cuối đời tưởng các con thay nhau phụng dưỡng mẹ già, nào ngờ cả 3 người con trai vì đùn đẩy trách nhiệm nuôi dưỡng đã đẩy mẹ già ra đường bất kể sống chết.

 
Giao diện thử nghiệm VTVLive