TV& VIDEO

báo hình

Giải Báo chí Quốc gia 2013: Chủ đề biển đảo giành nhiều giải thưởng quan trọng

Giải Báo chí Quốc gia 2013: Chủ đề biển đảo giành nhiều giải thưởng quan trọng

Các tác phẩm đoạt Giải Báo chí Quốc gia năm nay có sự đa dạng về chủ đề phản ánh, tuy nhiên chủ đề biển đảo vẫn được quan tâm và giành nhiều giải thưởng quan trọng.