bảo hộ bản quyền

Đàm phán TPP chưa đạt được thỏa thuận cuối cùng

Đàm phán TPP chưa đạt được thỏa thuận cuối cùng

VTV.vn - Sau 4 ngày đàm phán tại Hawaii, Mỹ, đàm phán cấp Bộ trưởng Thương mại về TPP đã kết thúc mà không đạt được một thỏa thuận cuối cùng.