TV& VIDEO

bão “Mẹ thần sấm” đổ bộ vào Trung Quốc

Bão “Mẹ thần sấm” gây ngập úng nghiêm trọng tại Trung Quốc

Bão “Mẹ thần sấm” gây ngập úng nghiêm trọng tại Trung Quốc

VTV.vn - Với những cơn mưa dày nặng hạt, cơn bão “Mẹ thần sấm”, tên quốc tế là Dianmu, đã đổ bộ vào Trung Quốc ngày 18/8, gây ra tình trạng ngập úng khiến giao thông trì trệ.