TV& VIDEO

bào mòn sinh học

Báo động tình trạng bào mòn sinh học vùng tứ giác Long Xuyên

Báo động tình trạng bào mòn sinh học vùng tứ giác Long Xuyên

VTV.vn - Tình trạng phá núi làm xi măng và khai phá đất rừng nuôi tôm đã bào mòn tiềm năng đa dạng sinh học vùng tứ giác Long Xuyên.