Bão Nida quét qua Hong Kong

Giao diện thử nghiệm VTVLive