TV& VIDEO

bão ở Biển Đông

Hong Kong (Trung Quốc) hủy gần 200 chuyến bay đề phòng bão Nida

Hong Kong (Trung Quốc) hủy gần 200 chuyến bay đề phòng bão Nida

VTV.vn - Đặc khu hành chính Hong Kong (Trung Quốc) đã hủy gần 200 chuyến bay do bão Nida đang di chuyển về hướng bờ biển khu vực này.