TV& VIDEO

bão Patricia đổ bộ vào Mexico

Siêu bão Patricia suy yếu

Siêu bão Patricia suy yếu

VTV.vn - Bão Patricia - cơn bão lớn nhất Tây bán cầu từ trước đến nay đã suy yếu sau khi đổ bộ vào bờ biển Thái Bình Dương của Mexico.