TV& VIDEO

bao phủ

Sương mù bao phủ trung tâm TP Cần Thơ

Sương mù bao phủ trung tâm TP Cần Thơ

Sáng 8/2, sương mù đã ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực trung tâm TP Cần Thơ, đặc biệt là trong lĩnh vực giao thông.