bão số 4 vào đất liền

TT-Huế sẵn sàng sơ tán hơn 29.000 hộ dân trước bão số 4

TT-Huế sẵn sàng sơ tán hơn 29.000 hộ dân trước bão số 4

VTV.vn - Do ảnh hưởng của bão, tại tỉnh TT-Huế đã có mưa lớn. Công tác phòng chống lụt bão cũng đã được tỉnh triển khai, đặc biệt là tại các vùng xung yếu.