Bảo tàng Lịch sử Việt Nam

Trưng bày hơn 300 hình ảnh, hiện vật cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968

Trưng bày hơn 300 hình ảnh, hiện vật cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968

VTV.vn - Triển lãm tại Bảo tàng Lịch sử Việt Nam đã giới thiệu hơn 300 hình ảnh, hiện vật tiêu biểu liên quan đến cuộc Tổng tiến công và nổi dậy lịch sử này cách đây 50 năm.