TV& VIDEO

Bảo tàng Mỹ thuật

Bảo tàng Mỹ thuật xin lỗi công chúng, tạm giữ 17 bức tranh giả để điều tra

Bảo tàng Mỹ thuật xin lỗi công chúng, tạm giữ 17 bức tranh giả để điều tra

VTV.vn - Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM đã tạm giữ 17 bức tranh thuộc Bộ sưu tập của ông Vũ Xuân Chung để phục vụ điều tra và gửi lời xin lỗi đến công chúng.