TV& VIDEO

Bảo tàng Việt Nam

Bảo tàng Việt Nam đã thực sự thu hút công chúng?

Bảo tàng Việt Nam đã thực sự thu hút công chúng?

VTV.vn - Việt Nam hiện có hơn 130 bảo tàng lớn nhỏ, cả nước có 6 bảo tàng cấp quốc gia. Tuy nhiên, các bảo tàng này liệu đã thực sự thu hút công chúng?