TV& VIDEO

bão táp

23h10, K+1, Chelsea - Southampton: Cắt vó ngựa ô!

23h10, K+1, Chelsea - Southampton: Cắt vó ngựa ô!

 "Ngựa ô" Southampton đã bị "Pháo thủ" bắn hạ ở vòng đấu trước. Song, Chelsea cần tiếp tục khẳng định vị trí của Southampton sẽ còn gặp nhiều bão táp.