TV& VIDEO

bao tiêu sản phẩm

Vì sao nhà vườn không mặn mà với bao tiêu sản phẩm?

Vì sao nhà vườn không mặn mà với bao tiêu sản phẩm?

VTV.vn - Tại Cao Lãnh và Đồng Tháp, khi doanh nghiệp mời gọi liên kết, các nhà vườn trồng xoài lại không mặn mà hợp tác.