bao tiêu

Đồng Tháp: Nông dân tham gia cánh đồng liên kết khó bán lúa

Đồng Tháp: Nông dân tham gia cánh đồng liên kết khó bán lúa

Hiện nhiều nông dân ở Đồng Tháp rất khó bán lúa, ngay cả khi có hợp đồng bao tiêu với doanh nghiệp.