bao trùm

Máu và nước mắt ở Shajaiyah, Gaza

Máu và nước mắt ở Shajaiyah, Gaza

Máu, nước mắt, sự đổ nát và tang thương là tất cả những gì có thể nói về quang cảnh và không khí bao trùm Shajaiyah lúc này - sau ngày Chủ nhật đẫm máu.