TV& VIDEO

báo tường

Sống lại ký ức xưa với ngõ bích họa ở Hà Nội

Sống lại ký ức xưa với ngõ bích họa ở Hà Nội

VTV.vn - Tại Hà Nội có một ngõ bích họa vô cùng độc đáo đã tồn tại hơn 10 năm qua.