TV& VIDEO

bảo vệ biển đảo

Ý chí sắt đá của người lính trẻ Trường Sa

Ý chí sắt đá của người lính trẻ Trường Sa

VTV.vn - Nỗ lực rèn luyện ngoài đảo Trường Sa đã giúp những người lính trẻ rắn rỏi, trưởng thành hơn, quyết tâm thực hiện nghĩa vụ bảo vệ biển đảo của Tổ quốc.