TV& VIDEO

bảo vệ chủ quyền quốc gia

Thành lập Bộ Tư lệnh Tác chiến không gian mạng

Thành lập Bộ Tư lệnh Tác chiến không gian mạng

VTV.vn - Kể từ ngày hôm nay (8/1), Quân đội nhân dân Việt Nam đã chính thức có thêm một lực lượng mới đó là lực lượng chiến đấu bảo vệ chủ quyền quốc gia trên không gian mạng.