TV& VIDEO

bảo vệ con người

Sách hay: Truyện cổ danh nhân - hào kiệt xứ Thanh

Sách hay: Truyện cổ danh nhân - hào kiệt xứ Thanh

Cuốn sách “Truyện cổ danh nhân - hào kiệt xứ Thanh” kể lại những câu chuyện còn ít người biết tới để khắc họa thêm chân dung của những bậc hào kiệt xứ Thanh xưa.