TV& VIDEO

bảo vệ loài tê tê

Khởi động chiến dịch bảo vệ loài tê tê

Khởi động chiến dịch bảo vệ loài tê tê

VTV.vn - Ngày 29/7, một chiến dịch với quy mô toàn cầu nhằm bảo vệ loài tê tê vừa khởi động tại Hà Nội. Hoạt động do tổ chức cứu trợ hoang dã WildAID và Change tổ chức.