TV& VIDEO

bảo vệ người mua nhà

Thiếu chế tài bảo vệ người mua nhà tại các dự án treo

Thiếu chế tài bảo vệ người mua nhà tại các dự án treo

VTV.vn - Không ít người bỏ cả cơ nghiệp ra để mua nhà ở một dự án, tuy nhiên, khi dự án chậm tiến độ, để bảo vệ người mua nhà, những chế tài xử lý chủ đầu tư lại thiếu...