TV& VIDEO

bảo vệ trái đất

Dự án táo bạo bảo vệ băng vùng cực Trái Đất

Dự án táo bạo bảo vệ băng vùng cực Trái Đất

VTV.vn - Hệ thống máy bơm và đường ống chạy bằng điện gió sẽ hút nước biển từ bên dưới để phủ lên lớp băng trong mùa đông, giúp lớp băng dày thêm 1m/năm.