TV& VIDEO

bắp ngô

Ngô nướng - Món quà ấm đêm đông Hà Nội

Ngô nướng - Món quà ấm đêm đông Hà Nội

 Món quà vặt bình dị mà ấm áp, khiến người ta chỉ chờ đến mùa đông Hà Nội để được thưởng thức. Không cần công thức cầu kỳ, đó chỉ giản dị là những bắp ngô được nướng lên vàng rộm…