TV& VIDEO

bar Yên Phụ

Cháy bar Yên Phụ do chập điện bảng quảng cáo

Cháy bar Yên Phụ do chập điện bảng quảng cáo

Cơ quan chức năng xác định nguyên nhân của vụ cháy Luxury Bar (Yên Phụ) là do chập điện từ bảng quảng cáo mới được lắp đặt, sau đó lửa từ tầng 2 của quán bar cháy lan xuống tầng 1