TV& VIDEO

bắt chuyện

6 lầm tưởng kinh điển về tính hướng nội

6 lầm tưởng kinh điển về tính hướng nội

Mặc dù chiếm một số lượng không nhỏ, khoảng 1/3 dân số nói chung nhưng hướng nội lại là một trong những đặc điểm tính cách thường xuyên bị hiểu lầm nhất.