TV& VIDEO

bất động sản Anh

Brexit đang phá hủy thị trường bất động sản Anh

Brexit đang phá hủy thị trường bất động sản Anh

VTV.vn - Theo nhận định của tờ Business Insider, Brexit đang phá hủy nhiều mặt của nền kinh tế Anh, đặc biệt là lĩnh vực bất động sản.