TV& VIDEO

bất động sản Phú Quốc

Bất động sản Phú Quốc: 80% khách mua đến từ Hà Nội

Bất động sản Phú Quốc: 80% khách mua đến từ Hà Nội

VTV.vn - Công ty Savills Việt Nam vừa có báo cáo nghiên cứu về thị trường bất động sản tại Phú Quốc, trong đó cho biết 80% khách mua đến từ Hà Nội.