TV& VIDEO

bát giác

Tìm hiểu kiến trúc Trường THPT Chu Văn An

Tìm hiểu kiến trúc Trường THPT Chu Văn An

 Được thành lập từ năm 1908, Trường PTTH Chu Văn An (tên gọi dân gian là trường Bưởi) của Hà Nội là một trong những trường học lâu đời và có truyền thống nhất của nền giáo dục Việt Nam.