TV& VIDEO

bắt khách

Hà Nội: Tăng cường xử lý xe khách chạy vòng vo trong dịp Tết

Hà Nội: Tăng cường xử lý xe khách chạy vòng vo trong dịp Tết

Từ tháng 12/2013, phòng CSGT Hà Nội đã tăng cường đợt cao điểm xử lý các xe khách chạy chậm, vòng vo, bắt khách vi phạm các qui định ATGT.