TV& VIDEO

bật lên

Những tác phẩm bằng giấy của Vũ Dân Tân và Nguyễn Nghĩa Cương

Những tác phẩm bằng giấy của Vũ Dân Tân và Nguyễn Nghĩa Cương

Triển lãm Thần Vệ nữ tại VN (Venus in Vietnam) của hai họa sĩ Vũ Dân Tân và Nguyễn Nghĩa Cương đang được trưng bày tại Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM (97A Phó Ðức Chính, Q.1), kéo dài đến ngày 24-1.