TV& VIDEO

bầu cử Afghanistan

Ứng viên Abdullah tuyên bố thẳng cử Tổng thống Afghanistan

Ứng viên Abdullah tuyên bố thẳng cử Tổng thống Afghanistan

Ngày 8/7, ứng cử viên Abdullah Abdullah đã tuyên bố chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống gây tranh cãi ở nước này, đồng thời đổ lỗi cho việc gian lận phiếu bầu đã đẩy ông đứng sau đối thủ Ashraf Ghani theo kết quả kiểm phiếu sơ bộ.