TV& VIDEO

bầu cử Hy Lạp

Hy Lạp và cơ may trong hành trình đàm phán nợ

Hy Lạp và cơ may trong hành trình đàm phán nợ

Một loạt chuyến đi dồn dập để đàm phán nợ đang được các nhà lãnh đạo Hy Lạp xúc tiến trong những ngày qua.