TV& VIDEO

Bầu cử ở Iran

Bầu cử ở Iran: Không tạo ra bước chuyển mới trong chính sách đối ngoại

Bầu cử ở Iran: Không tạo ra bước chuyển mới trong chính sách đối ngoại

VTV.vn - Theo Đại sứ Nguyễn Quang Khải, kết quả cuộc bầu cử tại Iran sẽ không gây ảnh hưởng nhiều tới chính sách đối ngoại của quốc gia này.