TV& VIDEO

bầu cử tại Ba Lan

Thay đổi lớn trên chính trường Ba Lan

Thay đổi lớn trên chính trường Ba Lan

VTV.vn - Cuộc bầu cử Quốc hội Ba Lan đã kết thúc với chiến thắng không bất ngờ của đảng Pháp luật và Công lý theo xu hướng bảo thủ và dân tộc chủ nghĩa.