TV& VIDEO

Bầu cử tại Myanmar

Đảng của bà Aung San Suu Kyi đủ điều kiện thành lập chính phủ mới

Đảng của bà Aung San Suu Kyi đủ điều kiện thành lập chính phủ mới

VTV.vn - Với 348 ghế ở hai viện Quốc hội, đảng Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ NLD của bà Aung San Suu Kyi đã đủ điều kiện cần thiết để thành lập Chính phủ mới.