TV& VIDEO

bầu phó chủ tịch

Hiệp hội Tổng thư ký nghị viện IPU bầu Phó Chủ tịch mới

Hiệp hội Tổng thư ký nghị viện IPU bầu Phó Chủ tịch mới

VTV.vn - Sáng 31/3, Hiệp hội các Tổng thư ký nghị viện IPU đã tiến hành phiên bỏ phiếu bầu Phó Chủ tịch mới của Hiệp hội.