TV& VIDEO

bầu tâm sự

Lời thú tội của Lance Armstrong - Cú bom tấn của Oprah Winfrey

Lời thú tội của Lance Armstrong - Cú bom tấn của Oprah Winfrey

Nếu xét ở góc độ truyền thông, lời thú tội của Lance Armstrong trong chương trình talkshow kéo dài hơn 2h là một "cú bom tấn", một câu chuyện "vĩ đại" của bà hoàng truyền hình Mỹ, Oprah Winfrey.