TV& VIDEO

bày bán công khai

Bộ Tài chính xử lý các xe công dư thừa

Bộ Tài chính xử lý các xe công dư thừa

VTV.vn - Bộ Tài chính vừa đưa ra phương án xử lý các loại xe công bị dư thừa sau khi sắp xếp, bố trí lại.