TV& VIDEO

bầy đàn

Giám đốc sáng tạo khu vực châu Á - TBD của Google: Người Việt khá bảo thủ

Giám đốc sáng tạo khu vực châu Á - TBD của Google: Người Việt khá bảo thủ

 Ông John Merrifield, Giám đốc sáng tạo khu vực châu Á - Thái Bình Dương của Tập đoàn Google đã chia sẻ về kinh nghiệm tái cấu trúc của Tập đoàn này và những quan điểm của ông về thị trường truyền thông Việt Nam với PV VTV.