TV& VIDEO

bay là

Mới tìm vớt được 6 thi thể vụ rơi máy bay ở Lào

Mới tìm vớt được 6 thi thể vụ rơi máy bay ở Lào

Tính tới 10 giờ trưa nay (17/10), các đội cứu hộ mới tìm vớt được thi thể của 6 nạn nhân.