TV& VIDEO

Bẫy rồng

Học làm phim với đạo diễn phim "Bẫy rồng"

Học làm phim với đạo diễn phim "Bẫy rồng"

Đạo diễn Lê Thanh Sơn là một trong những giảng viên của khóa học làm phim mùa hè thú vị từ ngày 21/7.