TV& VIDEO

bày tỏ

Chủ tịch nước tiếp Chủ tịch Ủy ban Ngân sách Hạ viện Nhật Bản

Chủ tịch nước tiếp Chủ tịch Ủy ban Ngân sách Hạ viện Nhật Bản

Chủ tịch nước bày tỏ vui mừng gặp lại ông Toshihiro Nikai sau hơn 3 tháng kể từ chuyến thăm cấp Nhà nước đến Nhật Bản.