TV& VIDEO

bè bạn

"Đếm ngược chào năm mới 2014" tại Hà Nội

"Đếm ngược chào năm mới 2014" tại Hà Nội

Sự kiện đặc biệt “Đếm ngược chào năm mới 2014” sẽ diễn ra vào 31/12, tại Quảng trường Cách mạng Tháng Tám, Nhà hát Lớn Hà Nội.