TV& VIDEO

bê bối ngân hàng

Ngân hàng tại Anh nỗ lực kiểm soát hành vi gian lận

Ngân hàng tại Anh nỗ lực kiểm soát hành vi gian lận

VTV.vn - Tại Anh, mỗi ngân hàng phải có một người trong ban lãnh đạo cao cấp, chịu trách nhiệm báo cáo về hoạt động tố giác gian lận trong ngân hàng mình.